Trang chủ / Học bổng / Học bổng Hoà Bình Blue Compass 2022 (Học bổng La bàn Xanh)

Học bổng Hoà Bình Blue Compass 2022 (Học bổng La bàn Xanh)

*Lưu ý: sinh viên trong quá trình làm hồ sơ cần thông tin đến phòng Công tác sinh viên thông qua thầy Cường – ĐT 0972425113 để được phối hợp và hỗ trợ theo yêu cầu trình tự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình.

Hoa Binh 1

Hoa Binh 2

Hoa Binh 3

Hoa Binh 4

Hoa Binh 5

Hoa Binh 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *