Trang chủ / Học bổng / Quyết định trao học bổng ABS năm 2021 cho sinh viên

Quyết định trao học bổng ABS năm 2021 cho sinh viên

Lưu ý: sinh viên có tên trong quyết định sẽ nhận học bổng qua hình thức chuyển khoản theo thông tin đã khai báo từ trước. 

Quyet dinh 386 Trao hoc bong ABS nam 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *