Trang chủ / Tuyển dụng / THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần Vận tải biển Chu Lai

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần Vận tải biển Chu Lai

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần Vận tải biển Chu Lai như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần Vận tải biển Chu Lai

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần Vận tải biển Chu Lai như sau:

  1. Vị trí tuyển dụng:

– Kỹ sư Điều khiển tàu biển.

  1. Tiêu chuẩn:

– Nam, sức khỏe tốt.

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành điều khiển tàu biển trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

– Thành thạo tiếng Anh giao tiếp.

  1. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: từ ngày ra thông báo đến ngày 31/08/2019.

– Địa điểm làm việc: Công ty Cổ phần Vận tải biển Chu Lai, Quảng Nam.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ 0938 802 733 (Mr. Tăng).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– P. TCHC (Website);

– Lưu CTSV (Cường).

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Lê Quang Thành

Về admin

Xem thêm

download (1)

Tuyển dụng Lập trình viên .Net và Triển khai phần mềm

Tải file thông báo tuyển dụng định dạng microsoft word tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *