Trang chủ / Học bổng / THÔNG BÁO V/v xét chọn và cấp học bổng cho sinh viên khóa 2016

THÔNG BÁO V/v xét chọn và cấp học bổng cho sinh viên khóa 2016

Để tổ chức xét chọn và trao học bổng tài trợ cho sinh viên hệ chính quy trúng tuyển đầu vào khóa 2016 năm học 2016 – 2017, Nhà trường thông báo đến các đơn vị liên quan và sinh viên như sau

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 805/TB-ĐHGTVT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v xét chọn và cấp học bổng cho sinh viên khóa 2016

Để tổ chức xét chọn và trao học bổng tài trợ cho sinh viên hệ chính quy trúng tuyển đầu vào khóa 2016 năm học 2016 – 2017, Nhà trường thông báo đến các đơn vị liên quan và sinh viên như sau:

1. Đối tượng nhận học bổng:

– Sinh viên hệ chính quy trúng tuyển đầu vào khóa 2016 năm học 2016 – 2017.

2. Các loại học bổng và tiêu chuẩn xét:

a. Học bổng Thủ khoa:

– Đối tượng: Sinh viên trúng tuyển với điểm số cao nhất của mỗi khoa thuộc trường (chỉ tính điểm số thực, chưa cộng điểm ưu tiên).

– Giá trị: 3.000.000VNĐ/1 suất.

b. Học bổng Đồng hành:

– Đối tượng: Sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (có giấy tờ xác nhận của địa phương).

– Giá trị: 3.000.000VNĐ/1 suất.

– Số lượng: 50 suất.

3. Thủ tục đăng ký:

a. Học bổng đồng hành:

– Sinh viên làm hồ sơ xin học bổng, gồm có:

+ Đơn xin nhận học bổng (download tại đây);

+ Giấy báo trúng tuyển nhập trường (photo);

+ Giấy tờ xác minh về hoàn cảnh khó khăn;

+ Bằng khen, Giấy khen, Giấy xác nhận về các thành tích đặc biệt (nếu có);

+ Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

– Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

+ Thời gian: Cùng thời điểm sinh viên đăng ký nhập học tại Trường.

+ Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên hoặc bàn hỗ trợ sinh viên tại Hội trường.

b. Học bổng thủ khoa: Căn cứ vào điểm số trúng tuyển của sinh viên mỗi khoa, Nhà trường tiến hành xét chọn những sinh viên có điểm số cao nhất để trao học bổng.

4. Tổ chức thực hiện:

– Giao Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên là đơn vị đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thông báo đến sinh viên làm hồ sơ đăng ký.

– Tiếp nhận hồ sơ đăng ký của sinh viên, trình Hội đồng xét chọn học bổng ngoài ngân sách cho sinh viên.

5. Kế hoạch thực hiện:

– Từ ngày 28/7 đến 01/8/2016: Soạn thảo thông báo, trình Ban Giám hiệu ký duyệt và thông báo đến sinh viên.

– Trong thời gian sinh viên làm thủ tục nhập học: Nhận đăng ký xin học bổng đồng hành của sinh viên.

– Từ ngày 19/09 đến 23/09/2016: Họp Hội đồng xét chọn học bổng ngoài ngân sách cho sinh viên.

– Dự kiến Lễ khai giảng: Tổ chức trao học bổng cho sinh viên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Hiệu trưởng (để b/c);

– TT DL&CNTT (Website);

– Lưu TCHC, TT QHDN.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Bá Hoàng

About admin

Check Also

ABS2021

Thông báo tuyển chọn sinh viên nhận Học bổng ABS năm 2021

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÒNG ĐỐI NGOẠI Số: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *