Trang chủ / Học bổng / Học bổng PVFCCo của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí cho sinh viên năm học 2012 – 2013

Học bổng PVFCCo của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí cho sinh viên năm học 2012 – 2013

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về học bổng PVFCCo của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí cho sinh viên năm học 2012 – 2013 như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP 

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

———-

Số: 25/ TB – TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Về học bổng PVFCCo của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí

cho sinh viên năm học 2012 – 2013

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo về học bổng PVFCCo của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí cho sinh viên năm học 2012 – 2013 như sau:

 1. ĐỐI TƯỢNG:

– Sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy đang theo học tại trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

– Chưa nhận học bổng PVFCCo năm học 2011 – 2012.

 1. TIÊU CHUẨN:
 2. Đối với Học bổng Vinh Danh:

– Là sinh viên năm cuối có thành tích học tập đạt loại giỏi trong năm học 2011 – 2012 (điểm học tập từ 3.2 trở lên) hoặc sinh viên năm cuối có điểm tích lũy trên 3.2 tính đến thời điểm xét học bổng.

– Có tư cách đạo đức tốt (Điểm rèn luyện từ 85 trở lên)

– Có đề tài nghiên cứu khoa học đoạt giải cấp Bộ trở lên trong và ngoài nước; hoặc

– Đạt giải ba trở lên trong các kỳ thi quốc gia hoặc quốc tế; hoặc

– Có đề tài NCKH được công bố trên tạp chí khoa học trong nước hoặc quốc tế; hoặc

– Đang thực hiện đề tài nghiên cứu theo yêu cầu của Tổng Công ty.

 1. Đối với học bổng Khuyến Khích

– Là sinh viên có thành tích học tập đạt loại khá trở lên trong năm học 2011 – 2012 (điểm học tập từ 2.5 trở lên) hoặc sinh viên có điểm tích lũy trên 2.5 tính đến thời điểm xét học bổng.

– Có hoàn cảnh gia đình khó khăn (thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo)

– Có tư cách đạo đức tốt (Điểm rèn luyện từ 80 trở lên)

Ưu tiên cho sinh viên có một trong những điều kiện sau:

– Tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên, ví dụ như: tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia thi Olympic các cấp, tham gia thi Tay nghề Asean…; hoặc

– Tích cực tham gia các hoạt động xã hội và phong trào sinh viên.

III. SỐ LƯỢNG, GIÁ TRỊ HỌC BỔNG:

 1. Đối với học bổng Vinh Danh: 01 suất, 20 triệu đồng/suất/năm học.
 2. Đối với học bổng Khuyến Khích: 100 suất, 5 triệu đồng/suất/năm học.
 3. PHÂN BỔ HỌC BỔNG ĐỐI VỚI CÁC KHOA:
KHOA SỐ LƯỢNG KHOA SỐ LƯỢNG
Công nghệ thông tin 8 Công trình giao thông 12
Máy tàu thủy 8 Điện – ĐTVT 15
Hàng hải 8 Cơ khí 15
Kỹ thuật xây dựng 8 Kinh tế vận tải 15
Kỹ thuật tàu thủy 11
 1. HỒ SƠ THAM GIA GỒM:
 2. Đơn đăng ký học bổng PVFCCo (theo mẫu)
 3. Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh)
 4. Bảng điểm về kết quả học tập, có xác nhận của nhà trường.
 5. Giấy chứng nhận tham gia hoặc đạt giải các kỳ thi quốc gia, quốc tế (nếu có)
 6. Giấy chứng nhận đạt giải nghiên cứu khoa học (nếu có)
 7. Bản photo bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học (nếu có)
 8. Tóm tắt đề tài nghiên cứu đạt giải hoặc được đăng báo (nếu có)
 9. Giấy chứng nhận gia đình hộ nghèo hoặc cận nghèo (nếu có)

Tất cả mẫu đăng ký sinh viên tải tại website: www.qhdn.hcmutrans.edu.vn

 1. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13 tháng 11 năm 2012 tại văn phòng Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên Trường.

Nơi nhận:

– Ban quản trị website;

– Lưu VP.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình

 

 

 

About admin

Check Also

HocBong

Quyết định cấp học bổng ngoài ngân sách cho sinh viên

Sinh viên có tên trong các quyết định dưới đây liên hệ phòng Kế hoạch …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *