Trang chủ / Học bổng / THÔNG BÁO Về việc chọn sinh viên tham gia học bổng Tiếng Anh PETRONAS 2010

THÔNG BÁO Về việc chọn sinh viên tham gia học bổng Tiếng Anh PETRONAS 2010

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về chương trình học bổng Tiếng Anh của tập đoàn PETRONAS như sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

——–

Số: 15/TB – TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2010

THÔNG BÁO

Về việc chọn sinh viên tham gia học bổng Tiếng Anh PETRONAS 2010

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về chương trình học bổng Tiếng Anh của tập đoàn PETRONAS như sau:

  1. Hình thức, giá trị học bổng:

– Sinh viên được nhận một suất học bổng trị giá 12 triệu đồng là một khóa học Anh văn 03 tháng do tập đoàn giáo dục Quốc tế Language Link giảng dạy. Thời gian học là 02 giờ/buổi, một tuần 04 buổi, vào các buổi tối tại Language Link.

  1. Chỉ tiêu, số lượng cụ thể:

– 15 suất. (đối với Trường Đại học GTVT Tp. Hồ Chí Minh)

  1. Đối tượng tham gia:

– Sinh viên khóa 2007 của tất cả các ngành trong Trường.

  1. Điều kiện tham gia:

– Điểm trung bình học tập từ 7.0 trở lên (tích lũy đến hết năm 2)

– Điểm trung bình môn Anh văn chuyên ngành từ 7.5 trở lên

– Ưu tiên những sinh viên có nhiều thành tích trong học tập và hoạt động xã hội.

  1. Cách thức tham gia:

– Sinh viên có nguyện vọng tham gia đăng ký tại Văn phòng Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên Trường. Hồ sơ gồm có đơn xin học bổng, bảng điểm có xác nhận của nhà Trường. Sinh viên sẽ phải làm bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào (do Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Language Link tổ chức), sau khi hoàn thành phần kiểm tra, dựa trên kết quả đạt được sinh viên sẽ được xếp lớp phù hợp với trình độ của mình. Chỉ những sinh viên đã đỗ trong phần kiểm tra tiếng Anh đầu vào mới được xét cấp học bổng chính thức.

  1. Thời hạn đăng ký tham gia: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/4/2009

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên, số điện thoại: 08.3512 1597

Nơi nhận:

Website trung tâm;

Lưu VPTT.

KT/GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình

About admin

Check Also

ABS2021

Thông báo tuyển chọn sinh viên nhận Học bổng ABS năm 2021

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÒNG ĐỐI NGOẠI Số: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *